2023

Liczba głosów: 154
Projekt 8
Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku

Głównym założeniem projektu jest modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w taki sposób, aby był przeznaczony w swoim użytkowaniu dla dzieci w różnym przedziale wiekowym. Projekt obejmowałby: zakup i montaż urządzeń sportowo -zręcznościowych: takich jak trampolina

Opis projektu

Cel: Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Dzięki pozyskanym środkom z budżetu obywatelskiego powstanie niezwykły plac zabaw, który wprawi w zachwyt każde dziecko i pozwoli na fantastyczną zabawę na świeżym powietrzu. Dzieci będą mogły aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa ponieważ wszystkie urządzenia będą posiadać certyfikat. Etapy - demontaż zniszczonych urządzeń, doposażenie i wylanie powierzchni poliuretanowej.

Cel zadania

Celem realizacji projektu jest powstanie placu zabaw, który byłby przyjazny dla uczniów PSP nr 3, dzieci korzystających z placu, a także ich opiekunów. Przewidywany do realizacji zakres prac ma na celu pobudzić wyobraźnię dzieci, ich rozwój fizyczny, ale przede wszystkim stworzenie im bezpiecznego miejsca do zabawy, które byłoby chętnie odwiedzane. W miejscu, w którym miałby powstać przedmiotowy plac zabaw istnieje już coś podobnego, ale niestety z powodu wyeksploatowania nie spełnia swoich podstawowych funkcji i jest raczej pozostałością po placu zabaw. Jego obecny standard pozostawia wiele do życzenia (na niewielkiej powierzchni zamontowane są: konik sprężynowy oraz mały drewniany zamek ze zjeżdżalnią i drabinkami) - wszystko bardzo zużyte i wyeksploatowane.

Teren wokół istniejącego „placu zabaw" boisko wielofunkcyjne Orlik, bieżnia i skocznia lekkoatletyczna, siłownia terenowa oraz drzewa liściaste i ogromny plac zieleni - posiada zatem potencjał na jego modernizację i powiększenie.

Beneficjenci

Plac zabaw byłby głównie dostępny dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3, odwiedzającej teren szkoły społeczności lokalnej oraz wszystkich, którzy będą chcieli z niego korzystać. Niewątpliwie jednak największą grupą odbiorców będą dzieci z klas 1-111 i oddziału przedszkolnego oraz uczniowie przebywający na świetlicy. Realizacja projektu jest potrzebą wynikającą ze wspólnych rozmów z uczniami i rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz mieszkańcami Osiedla nr 5 zamieszkujących bloki i domki bezpośrednio przyległe do szkoły, a także tych, którzy zamieszkują inne części naszego miasta, a często przebywają w tej okolicy. Projekt zatem powstał w wyniku inicjatywy obywatelskiej. 

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 112
Projekt 5
Remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie piłkarskim w Zarzeczu

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z ogrodzeniem i piłko-chwytami zostało wybudowane w 2011r. Przystosowane było do gry w piłkę nożną, ręczną, kosza, jak również przy założeniu dodatkowych elementów służyło do gry w siatkę i tenisa. Z uwagi na swoją wielofunkcyjność od samego początku cieszyło się dużym zainteresowaniem i było intensywnie użytkowane przez wszystkie grupy społeczne. Na boisku tym, były również organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży przez klub piłkarski i OSP Zarzecze. Na skutek intensywnej eksploatacji boisko to uległo znacznemu zużyciu. W 2020r., po dokonaniu kontroli przez Powiatowy Nadzór Budowlany, obiekt został wyłączony z użytkowania. W okresie wyłączenia z użytkowania, mieszkańcy składają wnioski o jak najszybsze wyremontowanie tego obiektu. Mając na uwadze potrzeby młodzieży i krzewienia kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności zachodzi konieczność przeprowadzenia prac remontowych na boisku i jak najszybsze jego udostępnienie. Ponadto uprawianie sportu stwarza możliwości rehabilitacji ruchowej i zwiększa wydolność organizmu w czasie pandemii. Pragnę zaznaczyć, że boisko to, jest jedynym tego typu obiektem w naszej miejscowości liczącej ponad 3 tyś. mieszkańców. Z obiektu korzysta ok. 1500 osób rocznie. Remont boiska będzie przeprowadzony z wytrzymałych materiałów, w taki sposób aby koszty utrzymania były minimalne. Prace konserwacyjne w okresie trwałości projektu będą realizowane przez Urząd Gminy i Miasta Nisko. 

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 109
Projekt 3
5 na tropie nauki – PSP nr 5 w Nisku

Doposażenie szkoły w urządzenia edukacyjne z dziedziny nauk przyrodniczych i rozbudzenie zainteresowań i ciekawości uczniów PSP nr 5 w Nisku nauką poprzez doświadczenia i eksperymenty.

W ramach zadania należy zakupić potrzebne urządzenia i pomoce do doświadczeń. Proste w swojej budowie urządzenia poprzez zabawę pozwalają dzieciom zrozumieć zachodzące prawa w świecie nauki. Zorganizować zajęcia warsztatowe z fizyki, astronomii, geografii, techniki, topografii, na których nauczą się podstaw hydrologii, np. wyznaczanie przepływu rzeki, jej prędkości, budowy geologicznej danego obszaru — skał budujących teren. Uczniowie zostaną ekspertami w zakresie dokonywania pomiaru azymutu, zdobędą pewność siebie w sytuacjach przemieszczania się przez las, góry, nauczą się planować trasę marszu. Zajęcia astronomiczne stanowią skuteczny element aktywizujący i motywacyjny do zainteresowania innymi przedmiotami - eksperymenty z soczewkami, lustrami i pryzmatami, dzięki którym będzie można poznać podstawy optyki, a więc m.in. zasadę działania teleskopów. Uczniowie samodzielnie wykonają prosty przyrząd optyczny — spektroskop lub filtr do bezpiecznego oglądania Słońca, który będzie można wziąć ze sobą jako pamiątkę. Integralną częścią warsztatów będzie obserwowanie Słońca i innych gwiazd (lub innego oddalonego obiektu w przypadku zachmurzenia) przez teleskop w Bieszczadach, gdzie niebo jest najmniej zanieczyszczone przez światło. Planowany jest wyjazd 5 dniowy z zajęciami w terenie. Warsztaty astronomiczne poprowadzi astronom z Planetarium. Z optyką powiązana jest fotografia, która będzie stanowiła dokumentację całego projektu.

Zakupione pomoce edukacyjne zostaną w szkole i będą służyć kolejnym pokoleniom uczniów.

Liczba odbiorców: na zajęciach w szkole ok. 80 uczniów, a na warsztaty w terenie wyjedzie 40 osób.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 75
Projekt 1
Budowa zaplecza socjalno-technicznego, boisko szkolne w Nowosielcu 1 etap

Adaptacja przyległego do boiska szkolnego terenu wraz z budową budynku  gospodarczo socjalnego. Na przygotowanej przez Sołectwo Nowosielec działce wybudowanie budynku uzbrojonego w sanitariaty.

Budynek parterowy składający się z 5-6 pomieszczeń. Szatnia, prysznice, sala świetlicowa, pomieszczenie sanitarno-kuchenne, korytarz, magazynek. Wszystko o różnym przeznaczeniu dla różnych osób i sytuacji.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 43
Projekt 7
Modernizacja kortów tenisowych i remont placu na terenie przedszkola w Racławicach

1.Celem projektu jest modernizacja zużytej nawierzchni kortu tenisowego w Racławicach. Obecnie kort tenisowy zlokalizowany przy Placu Zabaw w Racławicach jest w bardzo złym stanie technicznym, a użytkowanie tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem może powodować uszczerbek na zdrowiu. Powierzchnia jest nierówna a po opadach deszczu teren wielu miejscach jest wypełniony wodą.

Obiekt w postaci kortu tenisowego poza zniszczoną nawierzchnią ma jednak i zalety:

  • posiada pełne wyposażenie (ogrodzenie, słupki do montażu siatki, siatkę oraz oświetlenie), oraz wspaniałą lokalizację w pięknej okolicy, obok placu zabaw oraz kompleksu sportowo-rekreacyjnego w sąsiedztwie którego w przyszłości ma być budowany basen kryty i otwarty, i wielką niegospodarnością byłoby zaprzepaszczenie potencjału tego miejsca, które mogłoby być świetną przestrzenią służącą do aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. Inwestycja w postaci wymiany nawierzchni będzie miała również wpływ na poszerzenie oferty sportowej dla wszystkich miłośników tenisa ziemnego, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z tenisem.

Korty tenisowe w Racławicach cieszą się dużym powodzeniem wśród mieszkańców naszej gminy, a nawet osób z poza jej granic dlatego ich MODERNIZACJA wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców. Kort obecnie jest mocno oblegany szczególnie w miesiącach letnich kiedy korzystają z niego mieszkańcy od rana do godzin wieczornych.

Dobrze wykonana modernizacja w/w obiektu sportowego nie będzie generować kosztów utrzymania w kilku kolejnych latach.

2. Celem projektu jest remont placu na terenie przedszkola w Racławicach. Część placu pokryta jest nierównymi płytami betonowymi, które liczą sobie już kilkadziesiąt lat. Rada sołecka częściowo pozyskała, a resztę już zakupiła z budżetu Sołectwa Racławice materiał na ułożenie w/w terenu kostką brukową. Pozyskane środki z projektu przeznaczone zostaną na wykonawstwo ułożenia kostki brukowej i dokończenie zadania. Obecny stan zagraża bezpieczeństwu naszym najmłodszym a jednocześnie nie koresponduje z ładnie wykonaną elewacją byłej szkoły a obecnie siedziby przedszkola. Ponadto złożony materiał na placu stanowi dodatkowe zagrożenie dla przebywających tam dzieci, ponieważ złożony ciężki materiał na paletach grozi w każdej chwili zawaleniem. 

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 14
Projekt 4
Budowa całorocznego wielofunkcyjnego miejsca sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Malce w Nisku

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu gminnego pod budowę całorocznego miejsca sportowo- rekreacyjnego na osiedlu Malce. Na osiedlu istnieje niewystarczająca całoroczna infrastruktura rekreacyjno- sportowa , która zaspokajałaby potrzeby mieszkańców w szczególności w okresie zimowym, tj. miejsce to będzie pełniło funkcję lodowiska. Celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie atrakcyjności osiedla oraz integrację społeczności lokalnej. W miejscu tym będą organizowane wydarzenia o charakterze społecznym, sportowym, kulturalnym, integracyjnym i edukacyjnym. W wyjątkowej sytuacji miejsce to będzie mogło pełnić funkcję parkingu. Odbiorcami projektu mogą być wszyscy mieszkańcy gminy i miasta Nisko oraz inne zainteresowane osoby. Obiekt będzie otwarty i dostępny dla każdego uczestnika.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 11
Projekt 2
Plac zabaw/boisko wielofunkcyjne w Nowosielcu

Lokalna młodzież jak i rodzice z dziećmi szukają i potrzebują ruchu na świeżym powietrzu. Wszyscy dziś wiedzą jak wygląda wirtualny świat w telefonie na komputerze. Zapominając ile przyjemności i radości dają wspólne spotkania zabawy gry na świeżym powietrzu. Obecny stan infrastruktury nie zachęca a przeciwnie może odstraszać i prowadzić do obaw. Elementy placu zabaw są przestarzałe, nadszarpnięte czasem i eksploatacją. Nie posiadają certyfikatów/atestów. Wielkości i wymiary są nie adekwatne do potrzeb. Nawierzchnia boiska nie nadaje się do użytkowania jest zniszczona i podziurawiona. Po opadach stoi woda. Ogrodzenie jest miejscami nieszczelne zniszczone. Mała infrastruktura do odświeżenia.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 7
Projekt 9
Doposażenie placu zabaw Podwolina (teren przy Zalewie Podwolina w Nisku)

Celem realizacji zdania jest rozbudowa istniejącego placu zabaw przy zalewie „Podwolina”, aby stworzyć dla najmłodszych dzieci bezpieczne miejsce do spędzania czasu z najbliższymi. Istnieje ogromna potrzeba zamontowania dodatkowych huśtawek z siedziskiem zamykanym i/lub kubełkowym. Rozbudowany o te elementy plac zabaw będzie służył nie tylko mieszkańcom osiedla, a przyczyni się również do aktywnego spędzania czasu dzieci. Huśtawki dla najmłodszych dzieci posiadają odpowiednie atesty i 3-latnią gwarancję – jest to inwestycja trwała, narażona jedynie na warunki atmosferyczne.

Szczegóły projektu