Załącznik - Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Nisko na rok 2024 osoby, która najpóźniej w dniu głosowania nie ukończyła lat osiemnastu (.pdf)