Szczegóły projektu nr 1/2023

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

Budowa zaplecza socjalno-technicznego, boisko szkolne w Nowosielcu 1 etap

Kategoria:
Przestrzeń publiczna
Infrastruktura
Opis projektu:

Adaptacja przyległego do boiska szkolnego terenu wraz z budową budynku  gospodarczo socjalnego. Na przygotowanej przez Sołectwo Nowosielec działce wybudowanie budynku uzbrojonego w sanitariaty.

Budynek parterowy składający się z 5-6 pomieszczeń. Szatnia, prysznice, sala świetlicowa, pomieszczenie sanitarno-kuchenne, korytarz, magazynek. Wszystko o różnym przeznaczeniu dla różnych osób i sytuacji.

Uzasadnienie:

Na terenie Sołectwa Nowosielec brakuje miejsca które mogłoby spełniać kilka funkcji. W latach 80-tych zakończył dzia łalność klub sportowy. Dzisiejsza młodzież mocno dąży do reaktywacji  klubu i powrotu do tradycji piłkarskich. Boisko szkolne znakomicie nadaję się do treningów. Młodzież w sezonie letnim ciągle tam trenuje. Jedynie  brak jest zaplecza technicznego.

Kolejnym atutem powstania takiego budynku jest możliwość integracji lokalnej społeczności. Po przez otwarcie się dzięki temu projektowi na organizację różnego rodzaju eventów pikników, zajęć na świeżym powietrzu. Dostęp do mediów i sanitariatów to umożliwi. Lokalizacja jest znakomita na uboczu z dala od większości zabudowy. Do działki na której miała by powstać inwestycja. Działka Gminna. Prowadzi droga Gminna w większej części o nawierzchni asfaltowej. Teren działki pozwala na utworzenie dość dużego parkingu. W nie dalekiej odległości jest możliwość przyłączy medialnych.

Odpowiednia infrastruktura na tym terenie znacznie może ożywić życie społeczne i kulturalne lokalnej społeczności.

Lokalizacja
824/2
Nowosielec
arkusz 8
Gmina Nisko
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
uzbrojenie terenu w media 50000 zł
budowa stan surowy zamknięty 150000 zł
200000 zł
Dodatkowe informacje
Grzegorz Bednarz
Osoba fizyczna
2022-08-31 21:58:45
2022-10-14 10:46:21

Liczba głosów: 75