Szczegóły projektu nr 9/2023

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

Doposażenie placu zabaw Podwolina (teren przy Zalewie Podwolina w Nisku)

Kategoria:
Przestrzeń publiczna
Opis projektu:

Celem realizacji zdania jest rozbudowa istniejącego placu zabaw przy zalewie „Podwolina”, aby stworzyć dla najmłodszych dzieci bezpieczne miejsce do spędzania czasu z najbliższymi. Istnieje ogromna potrzeba zamontowania dodatkowych huśtawek z siedziskiem zamykanym i/lub kubełkowym. Rozbudowany o te elementy plac zabaw będzie służył nie tylko mieszkańcom osiedla, a przyczyni się również do aktywnego spędzania czasu dzieci. Huśtawki dla najmłodszych dzieci posiadają odpowiednie atesty i 3-latnią gwarancję – jest to inwestycja trwała, narażona jedynie na warunki atmosferyczne.

Uzasadnienie:

Cena brutto zawiera zakup i montaż 3 huśtawek dla dzieci z siedziskiem zamkniętym oraz przygotowanie terenu (nawiezienie piasku).

Lokalizacja
Podwolina (teren przy zalewie Podwolina)
Nisko
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
Doposażenie placu zabaw 13000 zł
13000 zł
Dodatkowe informacje
Justyna Kopeć
Osoba fizyczna
2022-09-12 12:29:26
2022-10-14 10:51:16

Głosowanie zakończyło się 28.10.2022