Szczegóły projektu nr 5/2024

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

„Obywatel na 5”

Kategoria:
Edukacja
Opis projektu:

Założeniem projektu jest przygotowanie ucznia do obywatelskiej i patriotycznej aktywności w społeczeństwie i wyposażenie go w podstawowe umiejętności obywatelskie oraz postawy i wzorce zachowań. Niski poziom świadomości prawnej w społeczeństwie negatywnie wpływa na postawę młodych ludzi. Celem projektu jest świadomy uczeń, który w przyszłości stanie się świadomym obywatelem, znającym prawa i obowiązki wobec społeczności lokalnej. Projekt skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej. Głównym realizatorem jest Klub Mediatora Rówieśniczego oraz Samorząd Uczniowski PSP nr 5 w Nisku (ok.40 uczniów). Podsumowaniem działań będzie udział grupy uczniów w dwudniowej wycieczce do Warszawy, podczas której młodzież odwiedzi gmach Sejmu RP.

Uzasadnienie:
Lokalizacja
Nisko, ul. Tysiąclecia 12A
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
10000 zł
10000 zł
Dodatkowe informacje
Danuta Gorczyca
Osoba fizyczna
2023-08-24 13:16:16
2023-08-25 12:46:10

Głosowanie zakończyło się 04.10.2023