Szczegóły projektu nr 3/2023

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

5 na tropie nauki – PSP nr 5 w Nisku

Kategoria:
Edukacja
Opis projektu:

Doposażenie szkoły w urządzenia edukacyjne z dziedziny nauk przyrodniczych i rozbudzenie zainteresowań i ciekawości uczniów PSP nr 5 w Nisku nauką poprzez doświadczenia i eksperymenty.

W ramach zadania należy zakupić potrzebne urządzenia i pomoce do doświadczeń. Proste w swojej budowie urządzenia poprzez zabawę pozwalają dzieciom zrozumieć zachodzące prawa w świecie nauki. Zorganizować zajęcia warsztatowe z fizyki, astronomii, geografii, techniki, topografii, na których nauczą się podstaw hydrologii, np. wyznaczanie przepływu rzeki, jej prędkości, budowy geologicznej danego obszaru — skał budujących teren. Uczniowie zostaną ekspertami w zakresie dokonywania pomiaru azymutu, zdobędą pewność siebie w sytuacjach przemieszczania się przez las, góry, nauczą się planować trasę marszu. Zajęcia astronomiczne stanowią skuteczny element aktywizujący i motywacyjny do zainteresowania innymi przedmiotami - eksperymenty z soczewkami, lustrami i pryzmatami, dzięki którym będzie można poznać podstawy optyki, a więc m.in. zasadę działania teleskopów. Uczniowie samodzielnie wykonają prosty przyrząd optyczny — spektroskop lub filtr do bezpiecznego oglądania Słońca, który będzie można wziąć ze sobą jako pamiątkę. Integralną częścią warsztatów będzie obserwowanie Słońca i innych gwiazd (lub innego oddalonego obiektu w przypadku zachmurzenia) przez teleskop w Bieszczadach, gdzie niebo jest najmniej zanieczyszczone przez światło. Planowany jest wyjazd 5 dniowy z zajęciami w terenie. Warsztaty astronomiczne poprowadzi astronom z Planetarium. Z optyką powiązana jest fotografia, która będzie stanowiła dokumentację całego projektu.

Zakupione pomoce edukacyjne zostaną w szkole i będą służyć kolejnym pokoleniom uczniów.

Liczba odbiorców: na zajęciach w szkole ok. 80 uczniów, a na warsztaty w terenie wyjedzie 40 osób.

Uzasadnienie:
Lokalizacja
Budynek szkoły przy ulicy Tysiąclecia 12A
Nisko
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
Zakup potrzebnych urządzeń i pomocy do doświadczeń 85000 zł
85000 zł
Dodatkowe informacje
Danuta Gorczyca
Osoba fizyczna
2022-09-12 10:52:57
2022-10-14 10:47:35

Głosowanie zakończyło się 28.10.2022