Szczegóły projektu nr 2/2024

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

Wymiana zestawów zabawowych na placu zabaw w Zarzeczu

Kategoria:
Przestrzeń publiczna
Opis projektu:

Plac zabaw w Zarzeczu wykonany z elementów drewnianych i eksploatowany przez kilkanaście lat uległ w tym czasie znacznemu zniszczeniu. Realizacja zaleceń z okresowych kontroli nadzoru budowlanego generuje duże koszty napraw. W wielu elementach drewnianych występują liczne ubytki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa dzieci z nich korzystających. Ostatnia kontrola za dnia 22.05.2023r wykazała dużą ilość poważnych uszkodzeń i naturalnego zużycia drewna, co zakwalifikowało obiekt do zamknięcia i przeprowadzenia kapitalnego remontu do dn. 31.12.2023r. Po uzyskaniu opinii od producentów placów zabaw można wywnioskować, że dalsze częściowe naprawy wyeksploatowanego kilkunastoletniego placu zabaw nie mają uzasadnienia. Biorąc pod uwagę zebrane opinie i wyniki kontroli zachodzi konieczność wymiany wszystkich zestawów na nowe metalowe, dające gwarancję długiego i bezpiecznego ich użytkowania. Pragnę zaznaczyć, że w sołectwie Zarzecze liczącym ponad 3 tys. mieszkańców jest to jedyny ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci. Prace konserwacyjne w okresie trwania projektu będą realizowane przez Gminę i Miasto Nisko.

Zakres prac będzie obejmował demontaż starych urządzeń i zainstalowanie nowych metalowych

Uzasadnienie:
Lokalizacja
1808/5
Zarzecze
Gmina i Miasto Nisko
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
180000 zł
180000 zł
Dodatkowe informacje
Stanisław Pliszka
Osoba fizyczna
2023-08-23 13:47:17
2023-08-25 12:45:34

Głosowanie zakończyło się 04.10.2023