Szczegóły projektu nr 10/2024

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

Doposażenie placu zabaw na osiedlu Malce przy ulicy Sopockiej i budowa placu zabaw na osiedlu Moskale przy ulicy Leśnej w Nisku

Kategoria:
Przestrzeń publiczna
Opis projektu:

Głównym założeniem projektu jest doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw na terenie osiedli Malce i Moskale w taki sposób, aby był przeznaczony do użytkowania dla dzieci i młodzieży. Projekt obejmuje zakup i montaż urządzeń sportowo- zręcznościowych.

Cel projektu: Stworzenie dzieciom i młodzieży bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego. Rozszerzenie wyposażenia bazy sportowo- rekreacyjnej

Doposażenie placu zabaw spowoduje, że dzieci i młodzież będą mogli aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas.

Beneficjenci:

Plac zabaw jest dostępny dla lokalnej społeczności oraz wszystkich, którzy będą chcieli z niego skorzystać. Realizacja projektu jest potrzebą wynikającą z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami - użytkowników tych miejsc.

Prognozowany kosztorys projektu:

a) Plac zabaw przy ulicy Sopockiej:
1. zestaw zabawowy metalowy ( montaż i transport gratis) nr katalogowy 8
https://www.avisplacezabaw.pl/produkty/zestawy-metalowe/zestaw-metalowy-nr-8 (67527,00 zł)
2. karuzela tarczowa B z siedziskiem ( montaż i transport gratis) nr katalogowy 94 https://www.avisplacezabaw.pl/produkty/karuzele/karuzela-tarczowa-b-z-siedziskami (7000,00 zł)
3. huśtawka podwójna i bocianie gniazdo jungle ( montaż i transport gratis) nr katalogowy 354 https://www.avisplacezabaw.pl/produkty/hustawki/hustawka-podwojna-i-bocianie-gniazdo-jungle (8118,00 zł)
4. huśtawka wagowa ważka podwójna ( montaż i transport gratis) nr katalogowy 88 https://www.avisplacezabaw.pl/produkty/hustawki-wagowe/hustawka-wazka-podwojna (3936,00 zł)
5. przedłużenie ogrodzenia placu zabaw plus furtka z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci plus montaż (18900,00 zł)
6. ławka ( montaż i transport gratis) https://www.avisplacezabaw.pl/produkty/mala-architektura
(1500,00 zł)
7. dokumentacja projektowa (3000,00 zł)

b) Plac zabaw przy ulicy Leśnej :
1. Zestaw zabawowy metalowy (34000,00 zł)
2. Huśtawka wahadłowa podwójna i bocianie gniazdo (11000,00 zł)
3. Trampolina ziemna (15000,00 zł)
4. Huśtawka sprężynowa (6000,00 zł)
5. Ławka metalowa z siedziskiem kompozytowym 2 szt (5000,00 zł)
6. Kosz na śmieci 1 szt (500,00 zł)
7. Tablica regulaminowa ze słupkami (1500,00 zł)
8. Montaż urządzeń (17000,00 zł)

Razem: 199981,00 zł

Uzasadnienie:
Lokalizacja
441/95 na osiedlu Malce, 2594/39, 2594/59 na osiedlu Moskale w Nisku
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
199981 zł
199981 zł
Dodatkowe załączniki
Dodatkowe informacje
Joanna Beer
Osoba fizyczna
2023-08-25 10:14:30
2023-08-25 12:42:01

Głosowanie zakończyło się 04.10.2023