Lp.

Termin*

Rodzaj czynności

1

Od 5 sierpnia 2022r.

do 31sierpnia 2022r.

Składanie propozycji projektu

2

Do 21 września 2022r.

Ocena / weryfikacja złożonych projektów

3

Do 30 września 2022r.

Publikacja wyników oceny / weryfikacji Projektów

4

3 dni od opublikowania listy Projektów

Wniesienie pisemnego odwołania w sprawie Projektu
nie dopuszczonego do głosowania

5

5 dni od dnia wniesienia odwołania, o którym mowa w punkcie 4 powyżej

 

Rozpatrzenie wniesionego odwołania

6

Do 13 października 2022r.

 

Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu

7

Od 17 października 2022 do 28 października 2022r.

 

Głosowanie

8

Do 4 listopada 2022r.

 

Zatwierdzenie listy projektów do
realizacji oraz ich upublicznienie