Lp.

Termin*

Rodzaj czynności

1

Od 14 czerwca 2023r.

do 14 lipca 2023r.

Składanie propozycji projektu

2

Do 14 sierpnia 2023r.

Ocena / weryfikacja złożonych projektów

3

Do 21 sierpnia 2023r.

Publikacja wyników oceny / weryfikacji Projektów

4

3 dni od opublikowania listy Projektów

Wniesienie pisemnego odwołania w sprawie Projektu
nie dopuszczonego do głosowania

5

5 dni od dnia wniesienia odwołania, o którym mowa w punkcie 4 powyżej

 

Rozpatrzenie wniesionego odwołania

6

Do 13 września 2023r.

 

Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu

7

Od 20 września 2023 do 4 października 2023r.

 

Głosowanie
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego (.pdf)

8

Do 31 października 2023r.

 

Zatwierdzenie listy projektów do
realizacji oraz ich upublicznienie