Szczegóły projektu nr 4/2023

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

Budowa całorocznego wielofunkcyjnego miejsca sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Malce w Nisku

Kategoria:
Przestrzeń publiczna
Infrastruktura
Opis projektu:

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu gminnego pod budowę całorocznego miejsca sportowo- rekreacyjnego na osiedlu Malce. Na osiedlu istnieje niewystarczająca całoroczna infrastruktura rekreacyjno- sportowa , która zaspokajałaby potrzeby mieszkańców w szczególności w okresie zimowym, tj. miejsce to będzie pełniło funkcję lodowiska. Celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie atrakcyjności osiedla oraz integrację społeczności lokalnej. W miejscu tym będą organizowane wydarzenia o charakterze społecznym, sportowym, kulturalnym, integracyjnym i edukacyjnym. W wyjątkowej sytuacji miejsce to będzie mogło pełnić funkcję parkingu. Odbiorcami projektu mogą być wszyscy mieszkańcy gminy i miasta Nisko oraz inne zainteresowane osoby. Obiekt będzie otwarty i dostępny dla każdego uczestnika.

Uzasadnienie:

Do wniosku załączam:

  • projekt budowlany
  • kosztorys inwestorski
  • pozwolenie i zgoda na budowę, według mojej wiedzy, jest aktualna i dostępna w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko.
Lokalizacja
nr ew. 1332/4
Nisko
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
Budowa całorocznego wielofunkcyjnego miejsca sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Malce 199985 zł
199985 zł
Dodatkowe załączniki
Dodatkowe informacje
Marek Beer
Osoba fizyczna
2022-09-12 11:30:58
2022-10-14 10:48:18

Liczba głosów: 14