Szczegóły projektu nr 13/2024

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

Altana pod Tężnię Solankową w Parku Miejskim

Kategoria:
Przestrzeń publiczna
Infrastruktura
Opis projektu:

Projekt zakłada wybudowania Altany z możliwością zagospodarowania jej pod tężnię solankową średniej wielkości, wraz ławkami parkowymi w jej sąsiedztwie.

Altana pod tężnię solankową ma za zadanie zagospodarowanie czasu mieszkańców Miasta oraz Gminy i spędzanie wspólnie czasu na świeżym powietrzu bez względu na np. warunki atmosferyczne.

Altana integruje społeczność. Natomiast Tężnia Solankowa dobudowana w przyszłości będzie pełniła zadanie poprawy jakości zdrowia i życia ze względu na swoje właściwości tzn walki ze smogiem i dużym zanieczyszczenia środowiska ze względu na przyległe zakłady pracy.

Wytwarzany w tężni aerozol pozytywnie będzie wpływać na samopoczucie, zdrowie górnych dróg oddechowych i poprawę zdrowia wśród osób z alergiami.

Dodatkowo tężnia wytwarza naturalną inhalację wzmacniając system immunologiczny organizmu.

 

Uzasadnienie:

Załączam zdjęcie przykładowej tężni, która obecnie będzie spełniać funkcję altany.

Poszczególne koszty przewidziane:

  1. Altana pod tężnię solankową – 55 000 zł
  2. Doprowadzenie instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i wody, prace ziemne – 53 000 zł
  3. Zagospodarowanie terenu wokół altany z przeznaczeniem na tężnię wraz z chodnikami – 16 500 zł
  4. 6 ławek – 7 800 zł
  5. Projekt budowlano-wykończeniowy – 12 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania

  1. Energia elektryczna – 2 300 zł
  2. Pielęgnacja terenu rocznie – 6 000 zł
Lokalizacja
1750/2 Park miejski we Nisku
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
152600 zł
152600 zł
Dodatkowe załączniki
Dodatkowe informacje
Maria Wróbel
Osoba fizyczna
2023-08-25 11:04:59
2023-08-25 12:42:39

Głosowanie zakończyło się 04.10.2023