Szczegóły projektu nr 7/2024

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

Droga łącząca ul. Wojska Polskiego z ul. Sandomierską

Kategoria:
Drogi
Opis projektu:

Połączenie ul. Wojska Polskiego z ul. Sandomierską znacznie poprawiłoby układ komunikacyjny dróg na Osiedlu Tysiącelcia a tym samym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ułatwiłoby też dojazd służb medycznych, straży pożarnej czy policji w nagłych wypadkach.

Uzasadnienie:

W załączeniu dwie mapy z wyrysowanym przebiegiem projektowanej drogi łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Sandomierską.

Lokalizacja
Osiedle Tysiąclecia, 2858/6; 3126/9; 8002; 2851/13
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
150000 zł
150000 zł
Dodatkowe załączniki
Dodatkowe informacje
Tadeusz Błażejczak
Osoba fizyczna
2023-08-25 07:55:46
2023-08-25 12:41:26

Głosowanie zakończyło się 04.10.2023