Szczegóły projektu nr 9/2024

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

Modernizacja drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Sandomierskiej 20aA 20aB 20aC 20aD 20aE stanowiącej część wspólną osiedla

Kategoria:
Drogi
Opis projektu:

W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości Sandomierska 20aA 20aB 20aC 20aD 20aE my, niżej podpisani mieszkańcy uprzejmie prosimy o ujęcie ww. drogi w budżecie obywatelskim. W ostatnich latach nastąpiła znaczna degradacja jezdni poprzez spękania nawierzchni oraz powstanie znacznych ubytków. Spowodowało to powstanie znacznych dziur w jezdni, co zagraża bezpieczeństwu użytkownikom drogi, z której korzystają mieszkańcy osiedla oraz przyjezdni. Naprawy były realizowane doraźne poprzez wstawianie łat asfaltowych. Obecnie degradacja jest postępująca i odspojenia występują na całej powierzchni, co może doprowadzić do powstania kolejnych dziur, które będą zagrażać bezpieczeństwu i komfortowi użytkowników drogi. Dzięki realizacji projektu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców. (ok 400 mieszkańców) Pragniemy dodać, iż na tym osiedlu znajduje się przedszkole, do którego przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy codziennie przywożąc swoje dzieci oraz zakład usługowy. Po naprawie nawierzchni zostanie wykonane oznakowanie poziome miejsc postojowych oraz wyłączeń zapewniających bezproblemowy dojazd służb ratunkowych oraz technicznych (wywóz śmieci).

Charakterystyka długoterminowych skutków: Dzięki wyremontowaniu wskazanego odcinka drogi poprawi się bezpieczeństwo oraz komfort wszystkich jej użytkowników.

Uzasadnienie:
Lokalizacja
1730/8
0001 Nisko
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
86000 zł
86000 zł
Dodatkowe informacje
Piotr Pawusiak
Osoba fizyczna
2023-08-25 08:25:05
2023-08-25 12:41:46

Głosowanie zakończyło się 04.10.2023