Szczegóły projektu nr 14/2024

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

Rewitalizacja ścieżek przy dawnej przeprawie promowej na rzece San

Kategoria:
Przestrzeń publiczna
Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do rekreacji oraz aktywnego wypoczynku (spacery, obserwacja przyrody itp.).

W chwili obecnej dostęp do rzeki San w okolicy dawnej przeprawy promowej jest praktycznie niemożliwy ze względu na fatalny stan drogi oraz zarastające ten teren krzaki. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest brak możliwości korzystania przez mieszkańców z potencjalnie bardzo atrakcyjnego miejsca spacerowego i rekreacyjnego.

Środki pozyskane z budżetu obywatelskiego pozwolą na oddanie wzmiankowanego terenu do użytku wszystkich mieszkańców. Zostaną wykonane m.in. takie prace jak: naprawy dróg gruntowych, ścinanie poboczy i skarpy nadrzecznej, koszenie i karczowanie krzaków i podszycia. Powstaną ścieżki spacerowe, zejścia do rzeki San umożliwiające obserwacje flory i fauny, zainstalowane będą ławki i kosze na śmiecie. Zostanie utworzone specjalne, bezpieczne miejsce na palenie ogniska.

Łączna długość ścieżek spacerowych będzie wynosiła ponad 530 metrów i będą miały powierzchnię 0,6 ha.

Zrewitalizowany teren będzie służył wszystkim mieszkańcom szukającym spokojnego miejsca na spacer czy odpoczynek na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Dodatkową zaletą jest stworzenie potencjalnych możliwości do dalszego rozwoju i wzrostu atrakcyjności poprzez np. wybudowanie wieży widokowej, umiejscowienie przystani wodnej (np. dla kajaków, tratw flisackich), a w przyszłości bulwaru nad rzeką San w Nisku. Pozwoli na wzmacnianie wizerunku Gminy i Miasta Nisko jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, zachęcającego do aktywnego wypoczynku. Będzie korespondowało i da efekt synergii z Zalewem Podwolina w Nisku.

Uzasadnienie:

Szacunkowy koszt projektu został przedstawiony na podstawie kosztorysu inwestorskiego, wykonał mgr inż. Tomasz Różak.

Wyrównanie, wykoszenie i wykarczowanie terenu, roboty ziemne – 25 475 zł

Utwardzenie ścieżek – 50 000 zł

Montaż ławek i koszy na śmieci i utrzymanie terenu – 14 400 zł

Lokalizacja
866, 880/4
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
89875 zł
89875 zł
Dodatkowe informacje
Marcin Folta
Osoba fizyczna
2023-08-25 12:07:22
2023-08-25 12:42:49

Głosowanie zakończyło się 04.10.2023