Liczba głosów: 166
Projekt 2
Wymiana zestawów zabawowych na placu zabaw w Zarzeczu

Plac zabaw w Zarzeczu wykonany z elementów drewnianych i eksploatowany przez kilkanaście lat uległ w tym czasie znacznemu zniszczeniu. Realizacja zaleceń z okresowych kontroli nadzoru budowlanego generuje duże koszty napraw. W wielu elementach drewnianych występują liczne ubytki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa dzieci z nich korzystających. Ostatnia kontrola za dnia 22.05.2023r wykazała dużą ilość poważnych uszkodzeń i naturalnego zużycia drewna, co zakwalifikowało obiekt do zamknięcia i przeprowadzenia kapitalnego remontu do dn. 31.12.2023r. Po uzyskaniu opinii od producentów placów zabaw można wywnioskować, że dalsze częściowe naprawy wyeksploatowanego kilkunastoletniego placu zabaw nie mają uzasadnienia. Biorąc pod uwagę zebrane opinie i wyniki kontroli zachodzi konieczność wymiany wszystkich zestawów na nowe metalowe, dające gwarancję długiego i bezpiecznego ich użytkowania. Pragnę zaznaczyć, że w sołectwie Zarzecze liczącym ponad 3 tys. mieszkańców jest to jedyny ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci. Prace konserwacyjne w okresie trwania projektu będą realizowane przez Gminę i Miasto Nisko.

Zakres prac będzie obejmował demontaż starych urządzeń i zainstalowanie nowych metalowych

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 157
Projekt 3
Budowa zaplecza socjalno-technicznego, boisko szkolne/klub sportowy w Nowosielcu 1 etap

Adaptacja przyległego do boiska szkolnego terenu wraz z budową budynku gospodarczo socjalnego. Na przygotowanej przez Sołectwo Nowosielec działce. Budynek wraz z uzbrojeniem.

Budynek parterowy składający się z 5-6 pomieszczeń. W tym szatnia, prysznice, sala świetlicowa, pomieszczenie sanitarno-kuchenne, korytarz, magazynek. Wszystko o różnym przeznaczeniu dla różnych osób i sytuacji.

Na terenie Sołectwa Nowosielec brakuje miejsca które mogłoby spełniać kilka funkcji.

W latach 80-tych zakończył wieloletnią działalność klub sportowy. Dzisiejsza młodzież mocno dąży do reaktywacji klubu i powrotu do tradycji piłkarskich. Boisko szkolne znakomicie nadaję się do treningów. Jest utrzymywane w dobrej kulturze. Wyposażone w system nawadniający. Młodzież w sezonie letnim co dzień trenuje. Zrodziła się idea meczów towarzyskich miedzy sąsiednimi miejscowościami. Uczestnictwo kibiców przerosło wszelkie oczekiwania. Mieszkańcy wstawili się nie w dziesiątkach a setkach osób. Jedynie brak jest zaplecza technicznego.

Kolejnym atutem powstania takiego budynku jest możliwość integracji lokalnej społeczności. Poprzez otwarcie się przez ten projekt na organizację różnego rodzaju eventów pikników, zajęć na świeżym powietrzu. Dostęp do mediów i sanitariatów to umożliwi. Lokalizacja jest znakomita na uboczu z dala od większości zabudowy. Właścicielem terenu jest gmina w zarządzie sołectwa. Do działki prowadzi droga gminna w większej części o nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo projektowana jest druga droga. Teren działki pozwala na utworzenie dość dużego parkingu. W niedalekiej odległości jest możliwość przyłączy medialnych.

Odpowiednia infrastruktura na tym terenie znacznie ożywi życie społeczne i kulturalne lokalnej społeczności.

Teren działki na przełomie 2022 a 2023r. częściowo oczyszczony z zakrzewienia. W bieżącym roku kontynuacja prac porządkowych.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 98
Projekt 8
Edukacyjne miasteczko rowerowe przy PSP nr 3 w Nisku

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest budowa miasteczka rowerowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku. MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO to plac manewrowy do nauki wychowania komunikacyjnego, który stworzy dzieciom i młodzieży możliwość bezpiecznej nauki poruszania się po drogach. przygotuje uczniów do uzyskania karty rowerowej, nauczy przepisów ruchu drogowego, pobudzi motywację do ich stosowania oraz pełnić będzie funkcję relaksacyjną, integracyjną oraz sportową.

Cel zadania

Cel główny: Stworzenie dzieciom i młodzieży edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego.

Zadanie jest odpowiedzią na potrzebę edukacji z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz stworzenia przestrzeni do jazdy na rowerze, deskorolce, na rolkach, czy hulajnodze. Celem realizacji w/w projektu jest właściwe przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego korzystania z dróg miejskich. Projekt zakłada możliwość szkolenia oraz egzaminu praktycznego na kartę rowerową dla uczniów. Szkolenie rowerzystów jest znakomitą inwestycją, gdyż najmłodsi, poznając przepisy niezbędne do zdania egzaminu na kartę, wykorzystają później swoją wiedzę nie tylko do bezpiecznego poruszania się rowerem, ale też staną się bardziej świadomymi pieszymi. Inwestycja w wychowanie komunikacyjne zapewni większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zarówno pieszych, jaki użytkowników dróg. W ramach projektu zakłada się również aranżację przyległej przestrzeni, tj. budowę małej architektury - zadaszoną altanę, stojaki na rowery, ławki oraz wykonanie kilku gier podwórkowych z materiału termoplastycznego na istniejących chodnikach.

Beneficjenci

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO to projekt skierowany głównie do dzieci i młodzieży niżańskich szkół i przedszkoli, rodzin z dziećmi, mieszkańców miasta, którzy są uczestnikami ruchu drogowego. Przystosowany teren rekreacyjny stworzy również strefę wypoczynku dla dorosłych. Tak więc będzie to miejsce dla każdego, kto chce poznawać przepisy ruchu drogowego w bezpiecznym do tego miejscu i aktywnie spędzić czas. Miejsce to uczyć będzie wzajemnego szacunku i przestrzegania określonych zasad oraz przyczyniać się będzie do integracji mieszkańców. Realizacja projektu jest potrzebą wynikającą ze wspólnych rozmów z mieszkańcami, w szczególności z rodzicami uczniów niżańskich szkół i dzieci przedszkolnych.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 93
Projekt 7
Droga łącząca ul. Wojska Polskiego z ul. Sandomierską

Połączenie ul. Wojska Polskiego z ul. Sandomierską znacznie poprawiłoby układ komunikacyjny dróg na Osiedlu Tysiącelcia a tym samym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ułatwiłoby też dojazd służb medycznych, straży pożarnej czy policji w nagłych wypadkach.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 63
Projekt 10
Doposażenie placu zabaw na osiedlu Malce przy ulicy Sopockiej i budowa placu zabaw na osiedlu Moskale przy ulicy Leśnej w Nisku

Głównym założeniem projektu jest doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw na terenie osiedli Malce i Moskale w taki sposób, aby był przeznaczony do użytkowania dla dzieci i młodzieży. Projekt obejmuje zakup i montaż urządzeń sportowo- zręcznościowych.

Cel projektu: Stworzenie dzieciom i młodzieży bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego. Rozszerzenie wyposażenia bazy sportowo- rekreacyjnej

Doposażenie placu zabaw spowoduje, że dzieci i młodzież będą mogli aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas.

Beneficjenci:

Plac zabaw jest dostępny dla lokalnej społeczności oraz wszystkich, którzy będą chcieli z niego skorzystać. Realizacja projektu jest potrzebą wynikającą z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami - użytkowników tych miejsc.

Prognozowany kosztorys projektu:

a) Plac zabaw przy ulicy Sopockiej:
1. zestaw zabawowy metalowy ( montaż i transport gratis) nr katalogowy 8
https://www.avisplacezabaw.pl/produkty/zestawy-metalowe/zestaw-metalowy-nr-8 (67527,00 zł)
2. karuzela tarczowa B z siedziskiem ( montaż i transport gratis) nr katalogowy 94 https://www.avisplacezabaw.pl/produkty/karuzele/karuzela-tarczowa-b-z-siedziskami (7000,00 zł)
3. huśtawka podwójna i bocianie gniazdo jungle ( montaż i transport gratis) nr katalogowy 354 https://www.avisplacezabaw.pl/produkty/hustawki/hustawka-podwojna-i-bocianie-gniazdo-jungle (8118,00 zł)
4. huśtawka wagowa ważka podwójna ( montaż i transport gratis) nr katalogowy 88 https://www.avisplacezabaw.pl/produkty/hustawki-wagowe/hustawka-wazka-podwojna (3936,00 zł)
5. przedłużenie ogrodzenia placu zabaw plus furtka z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci plus montaż (18900,00 zł)
6. ławka ( montaż i transport gratis) https://www.avisplacezabaw.pl/produkty/mala-architektura
(1500,00 zł)
7. dokumentacja projektowa (3000,00 zł)

b) Plac zabaw przy ulicy Leśnej :
1. Zestaw zabawowy metalowy (34000,00 zł)
2. Huśtawka wahadłowa podwójna i bocianie gniazdo (11000,00 zł)
3. Trampolina ziemna (15000,00 zł)
4. Huśtawka sprężynowa (6000,00 zł)
5. Ławka metalowa z siedziskiem kompozytowym 2 szt (5000,00 zł)
6. Kosz na śmieci 1 szt (500,00 zł)
7. Tablica regulaminowa ze słupkami (1500,00 zł)
8. Montaż urządzeń (17000,00 zł)

Razem: 199981,00 zł

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 46
Projekt 11
Budowa boiska treningowego dla dzieci i młodzieży KS Podwolina

Lokalny Klub Sportowy Podwolina posiada tylko 1 boisko, z racji trenowania oraz uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich ponad 60 dzieci i młodzieży plus 25 seniorów płyta boiska jest nadmiernie eksploatowana. Dodatkowo stadion położony jest w atrakcyjnym miejscu przy zalewie, przez co praktycznie od rana cały czas tam ktoś gra w piłkę, Stadion jest otwarty cały czas zgodnie z regulaminem obiektu. Dodatkowo w ciepłe dni odbywają się na nim lekcje w-f szkoły podstawowej zlokalizowanej obok Klubu. Jak widać płyta nie ma czasu na regenerację. Z racji położenia blisko zalewu często odbywają się na terenie zalewu imprezy Letnie orgaznizowane przez Miasto, związku z tym też jako klub jesteśmy uczestnikami robiąc dodatkowe turnieje jak Policyjne czy przy powitaniu Lata między zespołami Sokoła czy Naszym. Główna płyta wymaga remontu, jednak by się za nią prawidłowo wziąć musimy mieć miejsce do treningu.

Celem projektu jest powstanie na pustej przestrzeni boiska trawiastego o naturalnej murawie wielkości orlika. Ogrodzonego dookoła łapaczami piłek, z nawadnianiem i dodatkowym oświetleniem.

Po realizacji boiska treningowego główna murawa, nie była by tak eksploatowana, treningi dzieci i młodzieży mogły by się odbywać na bocznym boisku, dzięki czemu mielibyśmy możliwość pracy nad poprawą stanu murawy.

Liczba odbiorców projektu ponad 60 dzieci i młodzieży bierze udział czynnie w treningach plus 25 seniorów. Dodatkowo szkoła lekcje W-Fu oraz możliwość zamknięcia boiska w okresie prac nad murawą i otwarcie boiska bocznego by w tym czasie tam lokalna społeczność czy goście na zalewie mogli pograć w piłkę.

Dbanie po zrealizowaniu projektu odbywało by się poprzez pielęgnacje murawy koszenie nawożenie itp. Jak to odbywa się obecnie na stadionie.

Korzyść dla Gminy poprawa stanu murawy na stadionie - oddala w czasie potrzebę kapitalnego remontu murawy. Wzrost zadowolenia lokalnej społeczności piękny nowy obiekt w którym lokalne dzieci mogą rozwijając piłkarską karierę.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 27
Projekt 9
Modernizacja drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Sandomierskiej 20aA 20aB 20aC 20aD 20aE stanowiącej część wspólną osiedla

W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości Sandomierska 20aA 20aB 20aC 20aD 20aE my, niżej podpisani mieszkańcy uprzejmie prosimy o ujęcie ww. drogi w budżecie obywatelskim. W ostatnich latach nastąpiła znaczna degradacja jezdni poprzez spękania nawierzchni oraz powstanie znacznych ubytków. Spowodowało to powstanie znacznych dziur w jezdni, co zagraża bezpieczeństwu użytkownikom drogi, z której korzystają mieszkańcy osiedla oraz przyjezdni. Naprawy były realizowane doraźne poprzez wstawianie łat asfaltowych. Obecnie degradacja jest postępująca i odspojenia występują na całej powierzchni, co może doprowadzić do powstania kolejnych dziur, które będą zagrażać bezpieczeństwu i komfortowi użytkowników drogi. Dzięki realizacji projektu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców. (ok 400 mieszkańców) Pragniemy dodać, iż na tym osiedlu znajduje się przedszkole, do którego przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy codziennie przywożąc swoje dzieci oraz zakład usługowy. Po naprawie nawierzchni zostanie wykonane oznakowanie poziome miejsc postojowych oraz wyłączeń zapewniających bezproblemowy dojazd służb ratunkowych oraz technicznych (wywóz śmieci).

Charakterystyka długoterminowych skutków: Dzięki wyremontowaniu wskazanego odcinka drogi poprawi się bezpieczeństwo oraz komfort wszystkich jej użytkowników.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 27
Projekt 14
Rewitalizacja ścieżek przy dawnej przeprawie promowej na rzece San

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do rekreacji oraz aktywnego wypoczynku (spacery, obserwacja przyrody itp.).

W chwili obecnej dostęp do rzeki San w okolicy dawnej przeprawy promowej jest praktycznie niemożliwy ze względu na fatalny stan drogi oraz zarastające ten teren krzaki. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest brak możliwości korzystania przez mieszkańców z potencjalnie bardzo atrakcyjnego miejsca spacerowego i rekreacyjnego.

Środki pozyskane z budżetu obywatelskiego pozwolą na oddanie wzmiankowanego terenu do użytku wszystkich mieszkańców. Zostaną wykonane m.in. takie prace jak: naprawy dróg gruntowych, ścinanie poboczy i skarpy nadrzecznej, koszenie i karczowanie krzaków i podszycia. Powstaną ścieżki spacerowe, zejścia do rzeki San umożliwiające obserwacje flory i fauny, zainstalowane będą ławki i kosze na śmiecie. Zostanie utworzone specjalne, bezpieczne miejsce na palenie ogniska.

Łączna długość ścieżek spacerowych będzie wynosiła ponad 530 metrów i będą miały powierzchnię 0,6 ha.

Zrewitalizowany teren będzie służył wszystkim mieszkańcom szukającym spokojnego miejsca na spacer czy odpoczynek na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Dodatkową zaletą jest stworzenie potencjalnych możliwości do dalszego rozwoju i wzrostu atrakcyjności poprzez np. wybudowanie wieży widokowej, umiejscowienie przystani wodnej (np. dla kajaków, tratw flisackich), a w przyszłości bulwaru nad rzeką San w Nisku. Pozwoli na wzmacnianie wizerunku Gminy i Miasta Nisko jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, zachęcającego do aktywnego wypoczynku. Będzie korespondowało i da efekt synergii z Zalewem Podwolina w Nisku.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 22
Projekt 1
Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi

Wykonanie nakładki asfaltowej w miejsach gdzie zostałą usunieta na potrzeby budowy kanalizacji.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 15
Projekt 12
Książkomat dla mieszkańców Niska

Książkomat zlokalizowany w centrum miasta pozwoli na dostęp do książek mieszkańcom miasta i okolic, którzy z różnych powodów mają problemy z dotarciem do budynku, w którym mieści się Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku i nie mogą korzystać ze zgromadzonych w niej zbiorów. Dzięki książkomatowi będą mogli zamówić interesujące ich pozycje poprzez internet.

Tych powodów jest wiele, a wśród nich można wymienić:

 • osoby, które pracują w tych samych godzinach, w których czynna jest biblioteka, będą mogły korzystać z książkomatu w dogodnej dla siebie porze dnia (książkomat jest czynny 24/7);
 • osoby niepełnosprawne, które mają utrudniony dostęp do biblioteki ze względu na jej położenie (piwnice) i brak udogodnień dla niepełnosprawnych w budynku (brak windy i podjazdu dla wózków), będą mogły swobodnie korzystać z książek oferowanych w danym okresie w książkomacie;
 • dla osób introwertycznych i/lub z fobiami społecznymi, które nie chcą i nie lubią mieć kontaktów z innymi ludźmi będzie to idealne rozwiązanie, pozwalające na korzystanie z usług tej instytucji kultury;
 • dla osób starszych, którym siły nie pozwalają na dotarcie do biblioteki, ze względu na odległość i stan zdrowia, będzie to dogodną formą odbioru książek,
 • książkomat umożliwia również zwrot wypożyczonych pozycji.

Podstawowym celem realizacji projektu jest rozszerzenie dostępu do oferty biblioteki różnym grupom społecznym, które z rozmaitych powodów nie mogą z niej skorzystać.

Efektami będą:

 • zwiększenie liczby czytelników;
 • zwiększenie liczby wypożyczeń zbiorów bibliotecznych (książek i multimediów);
 • wzrost znaczenia biblioteki w świadomości społecznej;
 • rozwój i unowocześnienie usług, bibliotecznych.

Szacowana liczba odbiorców projektu to około 200 osób miesięcznie.

Po zrealizowaniu zadania będzie ono kontynuowane. Wraz z upływem czasu książkomat trzeba będzie aktualizować (oprogramowanie) i dokonywać jego przeglądów, aczkolwiek szacuje się, że jego trwałość wyniesie około 10 lat.

Urządzenie samoobsługowe pozwala na odbiór i zwrot zamówionych uprzednio w bibliotece egzemplarzy. Czytelnik składa zamówienie na stronie bibliotecznej. Gdy książka jest gotowa do odbioru personel umieszcza ją w książkomacie. Zamówienie jest oznaczane w systemie bibliotecznym jako gotowe do odbioru. System biblioteczny powiadamia czytelnika o możliwości odbioru egzemplarza. Czytelnik identyfikuje się w książkomacie przy pomocy karty bibliotecznej. Książkomat automatycznie otwiera schowek z zamówioną książką, którą czytelnik odbiera. Zwracamy do pierwszej wolnej skrytki lub do wybranej przez siebie na dogodnej wysokości. Do otwarcia skrytki wymagana jest karta biblioteczna. Urządzenie wyposażone jest w zamykane schowki, ekran dotykowy oraz czytnik kart bibliotecznych... Książkomat musi zostać dostosowany do systemu MAK+ w którym pracuje biblioteka.

Książkomaty oferują m.in. firmy Arfido, OptiVendi,

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 7
Projekt 13
Altana pod Tężnię Solankową w Parku Miejskim

Projekt zakłada wybudowania Altany z możliwością zagospodarowania jej pod tężnię solankową średniej wielkości, wraz ławkami parkowymi w jej sąsiedztwie.

Altana pod tężnię solankową ma za zadanie zagospodarowanie czasu mieszkańców Miasta oraz Gminy i spędzanie wspólnie czasu na świeżym powietrzu bez względu na np. warunki atmosferyczne.

Altana integruje społeczność. Natomiast Tężnia Solankowa dobudowana w przyszłości będzie pełniła zadanie poprawy jakości zdrowia i życia ze względu na swoje właściwości tzn walki ze smogiem i dużym zanieczyszczenia środowiska ze względu na przyległe zakłady pracy.

Wytwarzany w tężni aerozol pozytywnie będzie wpływać na samopoczucie, zdrowie górnych dróg oddechowych i poprawę zdrowia wśród osób z alergiami.

Dodatkowo tężnia wytwarza naturalną inhalację wzmacniając system immunologiczny organizmu.

 

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 7
Projekt 15
Parking szkolno-osiedlowy przy Przedszkolu nr 3 w Zespole szkolno- Przedszkolnym nr 2 na os. Tysiąclecia

Parking szkolno-przedszkolny-osiedlowy przy Przedszkolu Nr. 3 rozwiązuje problemy związane z objazdem od strony ulicy Wojska Polskiego dla rodziców dowożących dzieci do przedszkola.

Tworzy również miejsca parkingowe dla mieszkańców bloku Nr. 7 przy ulicy Wojska Polskiego (dostawcze i osobowe).

Pozwoli to również w przyszłości tworzyć dojazd od drogi publicznej Wojska Polskiego dla mieszkańców domów jednorodzinnych.

Zapewni to bezpieczeństwo dzieciom dowożonym do Przedszkola Nr. 3.

Załącznik Nr. 1.
Parking na działkach Nr 2865/13, 2865/12

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 2
Projekt 5
„Obywatel na 5”

Założeniem projektu jest przygotowanie ucznia do obywatelskiej i patriotycznej aktywności w społeczeństwie i wyposażenie go w podstawowe umiejętności obywatelskie oraz postawy i wzorce zachowań. Niski poziom świadomości prawnej w społeczeństwie negatywnie wpływa na postawę młodych ludzi. Celem projektu jest świadomy uczeń, który w przyszłości stanie się świadomym obywatelem, znającym prawa i obowiązki wobec społeczności lokalnej. Projekt skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej. Głównym realizatorem jest Klub Mediatora Rówieśniczego oraz Samorząd Uczniowski PSP nr 5 w Nisku (ok.40 uczniów). Podsumowaniem działań będzie udział grupy uczniów w dwudniowej wycieczce do Warszawy, podczas której młodzież odwiedzi gmach Sejmu RP.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 4
Konkurs filmów krótkometrażowych

Jesteśmy Młodzieżową Radą Miasta, która powstała w tym roku, naszymi celami jest szerzenie aktywności społecznej wśród młodzieży organizując różnego rodzaju warsztaty, spotkania, kursy itp. Jednym z rodzajów takiej aktywności jest proponowany przez nas konkurs filmików krótkometrażowych, w którym każdy mieszkaniec gminy będzie mógł wziąć udział.

Przedmiotem niniejszego wniosku jest organizacja Konkursu filmów krótkometrażowych dla mieszkańców gminy i miasta Nisko. Konkurs dotyczył będzie przygotowania filmów krótkometrażowych amatorskich, robionych za pomocą smartfonów wg. jednego wyznaczonego tematu przewodniego. Konkurs będzie miał wyznaczony czas, w ramach którego będziemy zbierali materiały przesyłane, dostarczane przez potencjalnych uczestników, amatorów. Następnie cały wysiłek osób biorących udział w tym konkursie zwieńczony zostanie projekcją tych filmików w trakcie organizowane przeglądu tych filmów, połączonego z „Nocą filmową". W ramach tego wydarzenia zostanie wyświetlony film pełnometrażowy z danego tematu i podczas projekcji filmu widzowie będą mogli oddawać głosy na swoich ulubieńców w ramach organizowanego konkursu w trzech kategoriach:

 1. najlepszy film,
 2. najlepsza rola;
 3. najlepszy kostium dla osoby z widowni, która na ten dzień w nawiązaniu do tematu ubierze najładniejszy kostium związany z tematyką filmów.

Dla zwycięzców będą czekać ciekawe nagrody. Ponadto podczas wieczoru projekcji tych filmików odbędą się warsztaty filmowe dla mieszkańców naszej gminy. Patronat nad tym wydarzeniem będzie trzymać Młodzieżowa Rada Miejska w Nisku.

W ten sposób zadanie obejmuje:

 • organizację konkursu na najlepszy film krótkometrażowy;
 • organizację przeglądu filmów i nocy filmowej;
 • prezentację filmów biorących udział w konkursie;
 • prelekcję filmu w ramach „nocy filmowej" dla uczestników;
 • zakup i wręczenie nagród dla uczestników;
 • przygotowanie poczęstunku dla uczestników wydarzenia.

Zadanie organizowane będzie przez Młodzieżową Radę Miejską w Nisku we współpracy z NCK ,Sokól" w Nisku.

Celem przedsięwzięcia jest pobudzenie młodych ludzi do uczestniczenia w inicjatywach podejmowanych przez Młodzieżową Radę Miejską oraz do aktywności społecznej w obszarze oferty kulturowej i spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy i miasta Nisko. Przedsięwzięcie będzie stanowić nowy element budowanej oferty kulturalno-edukacyjnej dla mieszkańców gminy i miasta Nisko, w szczególności dla ludzi młodych.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 6
Niżańskie Dni Zdrowia Seniora Nisko 2024

Dwudniowy Cykl Spotkań - Dni Zdrowia Seniora.

Cel - edukacja Seniorów z zakresu zdrowia, aktywności fizycznej i aktywności społecznej.

Szczegóły projektu