Szczegóły projektu nr 5/2023

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

Remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie piłkarskim w Zarzeczu

Kategoria:
Przestrzeń publiczna
Opis projektu:

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z ogrodzeniem i piłko-chwytami zostało wybudowane w 2011r. Przystosowane było do gry w piłkę nożną, ręczną, kosza, jak również przy założeniu dodatkowych elementów służyło do gry w siatkę i tenisa. Z uwagi na swoją wielofunkcyjność od samego początku cieszyło się dużym zainteresowaniem i było intensywnie użytkowane przez wszystkie grupy społeczne. Na boisku tym, były również organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży przez klub piłkarski i OSP Zarzecze. Na skutek intensywnej eksploatacji boisko to uległo znacznemu zużyciu. W 2020r., po dokonaniu kontroli przez Powiatowy Nadzór Budowlany, obiekt został wyłączony z użytkowania. W okresie wyłączenia z użytkowania, mieszkańcy składają wnioski o jak najszybsze wyremontowanie tego obiektu. Mając na uwadze potrzeby młodzieży i krzewienia kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności zachodzi konieczność przeprowadzenia prac remontowych na boisku i jak najszybsze jego udostępnienie. Ponadto uprawianie sportu stwarza możliwości rehabilitacji ruchowej i zwiększa wydolność organizmu w czasie pandemii. Pragnę zaznaczyć, że boisko to, jest jedynym tego typu obiektem w naszej miejscowości liczącej ponad 3 tyś. mieszkańców. Z obiektu korzysta ok. 1500 osób rocznie. Remont boiska będzie przeprowadzony z wytrzymałych materiałów, w taki sposób aby koszty utrzymania były minimalne. Prace konserwacyjne w okresie trwałości projektu będą realizowane przez Urząd Gminy i Miasta Nisko. 

Uzasadnienie:

Zakres prac remontowych będzie obejmował:

  • wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na nawierzchnie poliuretanową EPDM,
  • wymiana siatki na piłko-chwytach na plecioną, sznurkową i podniesienie wysokości piłko-chwytów od ulicy błonie o 2m,
  • wymiana ogrodzenia,
  • malowanie ogrodzenia,

Remont został zaplanowany na podstawie dokumentacji powykonawczej z 2010r.

Lokalizacja
ul. Błonie, dz. nr ewid. 1808/3
Zarzecze
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
Remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie piłkarskim w Zarzeczu 199984 zł
199984 zł
Dodatkowe informacje
Stanisław Pliszka
Osoba fizyczna
2022-09-12 11:43:37
2022-10-03 14:49:38

Głosowanie zakończyło się 28.10.2022