Szczegóły projektu nr 8/2024

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

Edukacyjne miasteczko rowerowe przy PSP nr 3 w Nisku

Kategoria:
Edukacja
Przestrzeń publiczna
Opis projektu:

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest budowa miasteczka rowerowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku. MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO to plac manewrowy do nauki wychowania komunikacyjnego, który stworzy dzieciom i młodzieży możliwość bezpiecznej nauki poruszania się po drogach. przygotuje uczniów do uzyskania karty rowerowej, nauczy przepisów ruchu drogowego, pobudzi motywację do ich stosowania oraz pełnić będzie funkcję relaksacyjną, integracyjną oraz sportową.

Cel zadania

Cel główny: Stworzenie dzieciom i młodzieży edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego.

Zadanie jest odpowiedzią na potrzebę edukacji z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz stworzenia przestrzeni do jazdy na rowerze, deskorolce, na rolkach, czy hulajnodze. Celem realizacji w/w projektu jest właściwe przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego korzystania z dróg miejskich. Projekt zakłada możliwość szkolenia oraz egzaminu praktycznego na kartę rowerową dla uczniów. Szkolenie rowerzystów jest znakomitą inwestycją, gdyż najmłodsi, poznając przepisy niezbędne do zdania egzaminu na kartę, wykorzystają później swoją wiedzę nie tylko do bezpiecznego poruszania się rowerem, ale też staną się bardziej świadomymi pieszymi. Inwestycja w wychowanie komunikacyjne zapewni większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zarówno pieszych, jaki użytkowników dróg. W ramach projektu zakłada się również aranżację przyległej przestrzeni, tj. budowę małej architektury - zadaszoną altanę, stojaki na rowery, ławki oraz wykonanie kilku gier podwórkowych z materiału termoplastycznego na istniejących chodnikach.

Beneficjenci

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO to projekt skierowany głównie do dzieci i młodzieży niżańskich szkół i przedszkoli, rodzin z dziećmi, mieszkańców miasta, którzy są uczestnikami ruchu drogowego. Przystosowany teren rekreacyjny stworzy również strefę wypoczynku dla dorosłych. Tak więc będzie to miejsce dla każdego, kto chce poznawać przepisy ruchu drogowego w bezpiecznym do tego miejscu i aktywnie spędzić czas. Miejsce to uczyć będzie wzajemnego szacunku i przestrzegania określonych zasad oraz przyczyniać się będzie do integracji mieszkańców. Realizacja projektu jest potrzebą wynikającą ze wspólnych rozmów z mieszkańcami, w szczególności z rodzicami uczniów niżańskich szkół i dzieci przedszkolnych.

Uzasadnienie:
Lokalizacja
Miasto Nisko Osiedle nr 5 - plac na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Piaskowej 15
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
Prace ziemne - wybranie gruntu i wykonanie nakładki asfaltowej 45000 zł
Wykonanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, ruch kołowy, skrzyżowania, zakręt w lewo, zakręt w prawo itp.)) 20000 zł
Wykonanie oznakowania pionowego: znaki drogowe mobilne mini: zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne itp.) 30000 zł
Wykonanie oznakowania pionowego: sygnalizacja świetlna 30000 zł
Wykonanie oznakowania: gumowy próg zwalniający 4000 zł
Wykonanie gier podwórkowych z materiału termoplastycznego na istniejących chodnikach w pobliżu miasteczka: labirynt, klasy, wąż, twister, tor do gry w kapsle 25000 zł
Budowa zadaszonej altany 30000 zł
Montaż i zakup ławek oraz stojaków na rowery 15000 zł
199000 zł
Dodatkowe informacje
Krzysztof Tabian
Osoba fizyczna
2023-08-25 08:13:43
2023-08-25 12:41:33

Głosowanie zakończyło się 04.10.2023