Szczegóły projektu nr 1/2024

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi

Kategoria:
Drogi
Opis projektu:

Wykonanie nakładki asfaltowej w miejsach gdzie zostałą usunieta na potrzeby budowy kanalizacji.

Uzasadnienie:

Podczas budowy kanalizacji w 2021 r. w Nowej Wsi  została usunięta nakładka zniszczona nakładka asfaltowa na odcinkach drogi gminnej na działacie nr 33. Wykonawca nie przywrócił jej do stanu przed budową z uwagi na ograniczone koszty przetargu. W obecnej chwili droga jest utwardzona warstwa tłucznia. Obecny stan drogi nie zadawala użytkujących mieszkańców . W okresie letnim mieszkańcy narzekaj na pojawiający się kurz osiadający na budynkach  podczas przejeżdżających pojazdów. Po zimie droga wymaga napraw które pokrywa Sołectwo z powodu pojawiających się zniszczeń i dziur. Przebudowa tej drogi polepszy komfort zżycia mieszkańców a także użytkowników tej drogi.

Lokalizacja
33
0002
181205_5.0002.45
Gmina Nisko
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
Wykonanie nakładki asfaltowej 180000 zł
180000 zł
Dodatkowe załączniki
Dodatkowe informacje
Grzegorz Błądek
Osoba fizyczna
2023-07-14 15:24:47
2023-08-25 12:45:23

Głosowanie zakończyło się 04.10.2023